Veelgestelde vragen

Koop een in aanmerking komend product tijdens de actieperiode, meldt uw product aan op deze website binnen de registratie-periode zoals weergegeven in de Algemene Voorwaarden op deze website. In geval uw geregistreerde product een technische fout vertoont binnen het tijdskader zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden kan uw een claim indienen. De in aanmerking komende producten worden weergegeven op de pagina “In Aanmerking Komende Producten”. Voor meer informatie over hoe u een online claim kan indienen klik hier.

Apparaten die een technische fout vertonen binnen de eerste 30 dagen na aankoop worden beschouwd als DOA (Dead On Arrival) en vallen niet onder de Algemene Voorwaarden van deze actie. Gelieve contact op te nemen met de verkoper waar u de aankoop heeft gedaan om een vervanging van uw apparaat aan te vragen.
Wanneer u het product binnen 15 dagen na aankoop heeft geregistreerd en dit een technische fout vertoont tussen 31 en 365 dagen na aankoop, kan u een claim indienen op deze website om terugbetaling aan te vragen. Neem eerst en vooral contact op met de algemene klantendienst van ASUS om de fout te melden en een afspraak te maken voor reparatie. De contact-gegevens van de ASUS Klantendienst zijn terug te vinden op het ASUS garantiecertificaat in de doos van uw product of op de website van ASUS. Bij ontvangst van uw gerepareerde product van de ASUS reparatie-dienst, keert u terug naar deze website en vult u het online claim-formulier in binnen 30 dagen vanaf de reparatie-datum.
Tijdens de actieperiode kan iedere klant slechts 1 apparaat registreren voor hetzelfde huishouden, ongeacht het aantal aangekochte producten. Bedrijven kunnen maximaal 10 producten aanmelden.
Om een nieuw product aan te melden, kan u inloggen op “Mijn Account” waar u een lijst terugvindt van reeds geregistreerde apparaten. Klik rechts bovenaan op de blauwe knop met “Een nieuwe aankoop registreren” om uw nieuwe product aan de lijst toe te voegen.
De promotie geldt enkel voor technische fouten in de hardware van uw apparaat die zich voordoen tussen 31 en 365 dagen sinds de aankoopdatum. Software-fouten of accidentele schade komen niet in aanmerking voor deze actie.
Enkel aankopen in het land van uw woonplaats komen in aanmerking voor de actie.
Helaas niet, wanneer u het apparaat niet binnen 15 dagen na aankoop op deze website heeft geregistreerd is er geen enkele mogelijkheid een claim in te dienen voor terugbetaling. In geval van een technische fout kan u wel steeds contact opnemen met de ASUS algemene klantendienst om een reparatie te regelen onder de standaard-garantie.
Bereid uw documenten voor om deze te uploaden en volg deze stappen tijdens de registratie. Om een document te uploaden selecteer “Kies Bestand”, zoek dan het bestand dat u wilt uploaden en klik “Open”. De naam van het geselecteerde document zal worden weergegeven op de webpagina, controleer of dit het juiste bestand is en selecteer dan “Uploaden”. Herhaal deze stappen wanneer u meerdere documenten moet uploaden. De documenten worden in de lijst opgenomen zodra u deze toevoegt. Wanneer u een verkeerd bestand heeft geüpload, kan u dit eenvoudig verwijderen door te klikken op het prullenbak-icoontje. Wanneer alle documenten zijn geüpload klikt u op volgende.
Gelieve de inbox te checken van het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens de registratie voor e-mails betreffende deze actie. Controleer uw spam / ongewenste email items. U kan ook de Claim Tracker gebruiken op deze website.
Een medewerker zal uw registratie of claim nu controleren en de status van uw registratie/claim zal u per e-mail worden meegedeeld. Wij houden u op d hoogte van de status via e-mail, u kan ook de Claim Tracker gebruiken op deze website om uw registratie of claim op te volgen.
Wanneer u problemen ondervindt of vragen heeft met betrekking tot deze actie dan kan u onze klantendienst bereiken via e-mail of per telefoon. (Via de pagina “Ondersteuning” op deze website.)

Dit komt waarschijnlijk door het volgende:

 • U bent te laat om een registratie of claim in te dienen.
 • De aankoopdatum valt buiten de periode van de promotie
 • U bent te vroeg om te registreren/claimen.
 • Gelieve uw aankoopbewijs te controleren en u te wenden tot onze Algemene Voorwaarden van de promotie waarin de registratie- en claim-periode zijn opgenomen.

Bon/aankoopbewijs:

Als u een scanner hebt, kan u het aankoopbewijs inscannen en opslaan op uw computer zodat u dit gemakkelijk kan uploaden.

Als u geen scanner hebt, neemt u er een foto van met u mobiele telefoon; uw digitale camera of uw tablet . U kunt de foto dan naar uw computer sturen via e-mail of overdragen met een USB-stick. Wanneer u de registratie indient op uw tablet, kan u de afbeelding uploaden uit uw afbeeldingsbibiliotheek.

Digitale kopie/online aankopen:

Print en scan zoals aangegeven onder 'Bon/aankoopbewijs'.

Sla het aankoopbewijs zo op dat u het kunt uploaden.

Neem een screenshot van uw aankoopbewijs en bewaar dit als PDF of JPEG op uw computer. Als u uw aankoopbewijs als een JPEG-bestand wilt opslaan; plakt u de genomen screenshot eerst in Microsoft Paint. Sla het bestand vervolgens op als een JPEG.

Als u de registratie indient met een tablet, maakt u een foto of screenshot van uw aankoopbewijs zodat u dit rechtstreeks uploaden vanuit uw afbeeldingsbibiliotheek.

Algemene vereisten voor het uploaden van documenten:

Wanneer u een document scant of een foto neemt moeten alle benodigde details duidelijk leesbaar zijn. Wazige of onduidelijke aankoopbewijzen kunnen uw registratie ongeldig maken.

Geüploade bestanden moeten in een PDF-, JPEG- of PNG-indeling zijn. De maximale grootte van elk document is 2 MB.

Wanneer dit nodig is kan u meerdere documenten uploaden. Selecteer de bestanden één per één en klik op uploaden tijdens de registratie.

Wij kunnen enkel de beloning aanbieden voor de aankoop van in aanmerking komende producten opgesomd op de paginaIn Aanmerking Komende Producten op deze website.

U zal worden gevraagd om de volgende informatie:

 • Naam rekeninghouder*
 • IBAN*
 • BIC/Swift*

Raadpleeg de e-mail die u heeft ontvangen. Mogelijk hebt u onvoldoende informatie verstrekt.

Vaak voorkomende problemen met documenten:

 • Het aankoopbewijs was niet leesbaar
 • Het aankoopbewijs toont geen aankoopprijs; product- of naam van de retailer.
 • Het ontvangen document was geen aankoopbewijs
 • Het geleverde document was een orderbevestiging en is helaas niet voldoende bewijs. Wij verzoeken u verdere documentatie op te sturen voor uw claim, zoals een afleveringsbewijs of een factuur.
 • Het opgegeven serienummer is ongeldig
 • De opgegeven bankgegevens komen niet overeen met de gegevens van de claimende partij/onderneming
De betaling wordt gedaan binnen het tijdsbestek dat in de Algemene Voorwaarden van de promotie staat vermeld.

Als u een e-mail hebt ontvangen waarin staat dat de cashback is goedgekeurd, controleer dan het volgende:

 • Raadpleeg de Algemene Voorwaarden van de promotie om de betalingstermijnen te bekijken.
 • Controleer uw bankafschriften op het cashback bedrag dat u verwacht.
 • Wanneer u uw betaling nog steeds niet kan terugvinden, dan kan u ons hier contacteren.

Contactformulier


Als u problemen of vragen met betrekking tot deze actie hebt, is onze klantenservice u graag van dienst.

Telefonisch: 0028082396

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Voor gesprekken gelden alleen voor vaste lijnen lokale tarieven.