• Купете квалифициращ продукт в рамките на промоционалния период.

  • Запазете своята разписка/фактура за покупка и изчакайте 30 дни от датата на покупката Ви.

  • Попълнете формуляра за заявление в рамките на 60 дни от датата на покупката Ви. Заявленията трябва да бъдат подадени не по-рано от 30 и не по-късно от 60 дни от датата на покупката Ви.

  • Получете своята награда под формата на възстановяване на сума в рамките на 30 дни от проверката на заявлението Ви.