Правила и условия за промоция с възстановяване на парична стойност („Промоцията”) на ASUStek UK Ltd. („ASUS”):

Въз основа на тези Правила и условия имате право да получите парична награда, когато закупите квалифициращ продукт, посочен в раздела Квалифициращи продукти на настоящия уебсайт.

 1. Промоцията е валидна за нови покупки на квалифициращи продукти, направени в промоционалните периоди, описани в раздела Квалифициращи продукти на настоящия уебсайт. ASUS си запазва правото да добавя нови квалифициращи продукти по време на промоционалния период. Допускат се максимум две (2) заявления на човек за всеки квалифициращ продукт по време на промоционалния период.
 2. Тази промоция е валидна за жители на Обединеното кралство, Франция, Бенелюкс, Финландия, Швейцария, Чехия, Испания, Италия, Словакия, Израел, Гърция, Обединени арабски емирства, Турция, Саудитска Арабия, Египет, Румъния, България, Норвегия, Швеция, Дания и Полша. Покупките на Квалифициращи продукти и съответстващите заявления трябва да бъдат направени от страната, на която сте жител.
 3. Промоцията се отнася за покупки от упълномощени търговци и дистрибутори на ASUS, направени между 14 декември 2015 г. и 10 януари 2016 г. (включително) („Промоционален период“).
 4. Това предложение не е валидно за служители на ASUS или други производители, чиито продукти са включени в Промоцията, техните главни компании, техните агенти, продавачи на едро, препродавачи, служители на обекти за търговия на дребно, търговци на дребно, участващи складови фирми или всеки, свързан с изпълнението или администрирането на Промоцията. Заявленията трябва да бъдат подавани само от клиента краен потребител. Търговците не могат да подават заявления от името на своите клиенти.
 5. За да подадете заявление:

  • Попълнете и изпратете формуляра за заявление (наличен на този уебсайт за промоцията на адрес www.ASUSPromotions.com/asuscashback в рамките на период от тридесет (30) до шестдесет (60) дни от датата на покупка на вашия(те) квалифициращ(и) продукт(и). За да се избегне съмнение, датата на покупка се счита за ден първи.
  • Качете доказателство за покупка (под формата на фактура или квитанция за продажба), ясно показващо покупката на Квалифициращия продукт, датата на покупка, покупната цена и името на търговеца.
 6. След като получим заявлението, ще ви изпратим потвърждение за получаване по имейл. Заявленията ще бъдат прегледани за валидност, за да е сигурно, че извършената трансакция е действителна покупка на Квалифициращ продукт. Резултатът от вашето заявление ще ви бъде изпратен по имейл в рамките на три (3) работни дни.
 7. Ако получим непълно заявление или невалидно доказателство за покупка, ще ви изпратим известяващ имейл с възможност да ни предоставите необходимата информация в рамките на седем (7) работни дни от датата на изпращане на имейла. Ако не получим отговор в рамките на седем (7) дни, заявлението за възстановяване на парична стойност ще бъде счетено за невалидно и ще бъде отхвърлено. ASUS си запазва правото да отхвърли непълни, променени, нечетливи или недействителни заявления.
 8. При условие че вашето заявление отговаря на правилата и условията на тази Промоция, ще ви изплатим съответната сума по банков път в рамките на 30 дни от потвърждаването на вашето заявление. Отстъпката включва всички данъци и банкови такси. Получателят носи данъчна отговорност в случаите, когато това плащане на отстъпка е предмет на данъчно облекчение.
 9. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в евро за жители на Франция, Бенелюкс, Финландия, Испания, Италия, Словакия и Гърция. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в британски лири стерлинги за жителите на Обединеното кралство. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в швейцарски франкове за жителите на Швейцария. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в чешки крони за жителите на Чехия. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в нови шекели за жителите на Израел. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в емиратски дирхами за жителите на Обединените арабски емирства. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в турски лири за жителите на Турция. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в саудитски риали за жителите на Саудитска Арабия. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в египетски лири за жителите на Египет. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в български левове за жителите на България. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в румънски леи за жителите на Румъния. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в норвежки крони за жителите на Норвегия. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в шведски крони за жителите на Швеция. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в датски крони за жителите на Дания. Плащанията за възстановяване на парична стойност ще бъдат направени в полски злоти за жителите на Полша.
 10. Не е възможно да заявите възстановяване на парична стойност за покупки, които сте отменили, или артикули, които сте върнали.
 11. ASUS си запазва правото да одитира всички заявки, за да осигури спазването на правилата и условията на Промоцията и да търси допълнителна информация във връзка с всеки и всички заявления и придружаващи документи.
 12. Когато качвате информация и/или документация за заявлението („Документация”) на този Уебсайт, вие давате на компанията ASUS, нейните филиали и дъщерни дружества в световен мащаб неизключително, неотменимо, безвъзмездно, прехвърляемо, подлицензируемо право да рекламира и разпространява част или цялата Документация във всякакъв медиен формат по всякакъв начин, в това число, без ограничение, да възпроизвежда, предава, адаптира, разпространява или използва по друг начин Документацията, като тази Документация няма да бъде върната. Ако не сте упълномощени за гореспоменатото право, не качвайте, прехвърляйте, въвеждайте или предоставяйте Документация на този Уебсайт. Подаването на грешна, неточна, заблуждаваща или измамна Документация може да доведе до дисквалифициране от тази промоция и бъдещи промоции на ASUS.
 13. Решенията на ASUS по отношение на всички аспекти на промоцията ще бъдат окончателни и с юридически обвързваща сила.
 14. ASUS си запазва правото да променя или отменя правилата на тази Промоция незабавно и без предизвестие: (а) ако обстоятелства извън разумния контрол на ASUS, включващи технически проблеми, възпрепятстват предвиденото изпълнение на Промоцията; (б) в случай на подадена грешна информация от участници; (в) ако промяна в закон възпрепятства предвиденото изпълнение на Промоцията; или (г) по каквито и да е причини във всеки един момент. ASUS ще предостави изявление за актуализираните правила и условия на уебсайта на Промоцията с адрес www.ASUSPromotions.com/asuscashback
 15. Вие давате съгласието си, че ASUS и всички техни сътрудници, директори, служители, представители и агенти няма да носят никаква отговорност и няма да предявявате никакви искове спрямо тях за наранявания, загуби, разходи или щети от какъвто и да е характер, възникнали изцяло или отчасти, директно или индиректно от вашето участие в настоящата Промоция.
 16. Ние не носим отговорност спрямо вас за каквото и да е нарушение на тези правила, причинено от каквото и да е събитие или обстоятелство извън нашия разумен контрол, в това число, без ограничение, стачки, принудителни отпуски или други индустриални спорове; повреда на система или липса на мрежов достъп; или наводнение, пожар, експлозия или злополука. ASUS не поема отговорност за никакви технически, хардуерни, софтуерни, на сървъра, на уебсайта или други неизправности или щети от какъвто и да е характер до степен, непозволяваща или пречеща по друг начин на участника да вземе участие в Промоцията.
 17. Промоцията и всеки иск, възникнал от тази Промоция или във връзка с нея (включително недоговорни спорове и искове), ще бъдат: (а) ръководени от английското законодателство, но ще се прилагат законите на страната, на която сте жител, в случай че те имат задължителен характер; и (б) предмет на неизключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс.
 18. Адресът за кореспонденция е: ASUS Motherboard Cashback, PO Box 487, Gateshead, NE8 9BQ. За въпроси във връзка със състоянието на вашето заявление се свържете с нас по имейл на: promo@ASUSPromotions.com или се обадете на 008001113232 между 09.00 – 17.00 ч. от понеделник до петък (GMT)
 19. Компанията, управляваща промоцията, е ASUStek UK Ltd, Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead, HP2 7YU, Обединено кралство. Не изпращайте заявления на този адрес, от него няма да ви бъде отговорено.