• Αγοράστε ένα επιλέξιμο προϊόν εντός της περιόδου προσφοράς.

  • Διατηρήστε την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο και περιμένετε 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.

  • Συμπληρώστε το έντυπο αιτήματος επιστροφής μετρητών εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Τα αιτήματα επιστροφής μετρητών πρέπει να υποβάλλονται το νωρίτερο 30 ημέρες και το αργότερο 60 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.

  • Λάβετε την επιστροφή μετρητών σε 30 ημέρες από την επικύρωση του αιτήματός σας.