• קנה מוצר שעומד בדרישות במהלך תקופת המבצע.

  • שמור את הקבלה/חשבונית הרכישה והמתן 30 יום מתאריך הרכישה.

  • מלא את טופס הבקשה בתוך 60 יום מתאריך הרכישה. יש להשלים את הגשת הבקשות לפחות 30 יום לאחר תאריך הרכישה ולא יאוחר מ-60 יום מתאריך הרכישה.

  • קבל את החזר ה-Cashback בתוך 30 יום ממועד אימות הבקשה שלך.