Koop

Koop een in aanmerking komend product tijdens de actieperiode (raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor meer informatie)

U vindt de lijst van in aanmerking komende producten terug op de aangewezen pagina van deze website .

Registreer

Registreer uw nieuwe ASUS-product voordat 15 dagen zijn verstreken vanaf uw aankoopdatum. Eenmaal uw registratie werd goedgekeurd zal u een claim kunnen indienen tot de terugbetaling van de aankoopprijs in geval het product een technische fout vertoont tussen 31 en 365 dagen vanaf de aankoopdatum.

U zal gevraagd worden het volgende te voorzien:

Klik hier voor meer informatie

Technische fout binnen de eerste 12 maanden

Uw aangekochte apparaat valt onder de standaard-garantie volgens de voorwaarden op uw garantiebewijs in de verpakking van uw product.

In geval uw product een technische fout vertoont tussen 31 en 365 dagen na aankoop, dient u contact op te nemen met de ASUS Klantendienst De contact-gegevens zijn terug te vinden op het garantiebewijs en op de website van ASUS. U zal ervoor moeten zorgen dat het apparaat wordt gerepareerd door een door ASUS geautoriseerde reparatie-dienst.

In geval zich een technische fout voordoet binnen de eerste 30 dagen na aankoop dient u zich rechtstreeks te wenden tot de verkoper waar u het product heeft aangekocht.

Claim

Technische Fout

Dien een claim in via het onderdeel claimen op deze website binnen 30 dagen vanaf de datum waarop uw product werd gerepareerd.

Van zodra u het gerepareerde apparaat heeft ontvangen, keert u terug naar deze website, uiterlijk 30 dagen na de reparatie-datum, om uw claim in te dienen voor terugbetaling.

Om een claim in te dienen zal u het RMA-nummer, het reparatie-bewijs en het reparatie-rapport moeten voorzien die u van de ASUS Reparatie-dienst heeft ontvangen. U ontvangt de volledige terugbetaling van de aankoopprijs van het apparaat via directe bankoverschrijving op uw rekening 30 dagen na validering van uw claim.

Betaling

Succesvolle claims worden uitbetaald via directe bankoverschrijving binnen 30 dagen na validatie.

Vragen?

Voor alle vragen betreffende deze promotie kan u terecht op de paginaOndersteuning voor Veel Gestelde Vragen en Contact-gegevens.

U kan de status van uw claim volgen via de de Claim Tracker op de homepagina van deze website.

De volledige Algemene Voorwaarden vindt u hier