• Achiziţionaţi un produs eligibil în limitele perioadei promoţionale.

  • Păstraţi chitanţa/factura aferentă achiziţiei şi aşteptaţi 30 de zile de la data achiziţiei.

  • Completaţi formularul de solicitare a rambursării în termen de 60 de zile de la data achiziţiei. Solicitările trebuie să fie completate nu mai repede de 30 şi nu mai târziu de 60 de zile de la data achiziţiei.

  • Primiţi rambursarea sub formă de stimulent în bani în termen de 30 de zile de la data validării solicitării dvs. de rambursare.