Termeni şi condiţii pentru promoţia de rambursare („Promoţia”) ASUStek UK Ltd.:

Sub rezerva acestor termeni şi condiţii, veţi fi eligibil(ă) pentru a primi o recompensă în numerar atunci când achiziţionaţi un Produs eligibil, aşa cum este detaliat în secţiunea Produse eligibile de pe acest site web.

 1. Promoţia este valabilă pentru noile achiziţii de Produse eligibile efectuate în timpul perioadelor promoţionale stabilite în secţiunea Produse eligibile de pe acest site web. ASUS îşi rezervă dreptul de a adăuga noi Produse eligibile în perioada promoţională. În perioada promoţională sunt permise maxim două (2) solicitări de persoană pentru orice Produse eligibile.
 2. Această promoţie este valabilă pentru persoanele rezidente în Regatul Unit, Franşa, Benelux, Finlanda, Elveţia, Republica Cehă, Spania, Italia, Slovacia, Israel, Grecia, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Arabia Saudită, Egipt, România, Bulgaria, Norvegia, Suedia, Danemarca şi Polonia. Achiziţiile de Produse eligibile şi solicitările corespunzătoare trebuie să fie făcute în ţara dvs. de reşedinţă.
 3. Promoția este valabilă pentru achizițiile realizate la resellerii și distribuitorii ASUS autorizați în perioada 18 Martie 2016 - 17 Aprilie 2016 (inclusiv) ("Perioada Promoțională").
 4. Această ofertă nu este valabilă pentru angajaţii ASUS sau angajaţii altor producători ale căror produse sunt incluse in Promoţie, societăţilor mamă, agenţilor, vânzătorilor angro, revânzătorilor, personalului din vânzări cu amănuntul, comercianţilor cu amănuntul, angrosiştilor participanţi sau oricărei persoane care are legătură cu executarea sau administrarea Promoţiei. Solicitările trebuie să fie trimise numai de către clientul-utilizator final. Revânzătorii nu au dreptul de trimite solicitări în numele clienţilor lor.
 5. Pentru a trimite o solicitare:

  • Completaţi şi trimiteţi formularul de solicitare (aflat pe acest site web al Promoţiei la www.ASUSPromotions.com/asuscashback într-un interval cuprins între treizeci (30) şi şaizeci (60) de zile de la data achiziţionării Produsului/Produselor eligibil(e). Pentru a evita orice îndoială, data achiziţiei este considerată prima zi.
  • Încărcaţi dovada achiziţiei (sub formă de factură sau chitanţă) detaliind în mod clar achiziţia Produsului eligibil, data achiziţiei, preţul de achiziţie şi numele revânzătorului.
 6. Odată ce solicitarea a fost primită de noi, veţi primi o confirmare de primire prin e-mail. Se va verifica valabilitatea solicitărilor pentru a ne asigura că tranzacţia efectuată este o achiziţie autentică a unui Produs eligibil. Rezultatul solicitării dumneavoastră vă va fi comunicat prin e-mail în termen de trei (3) zile lucrătoare.
 7. Dacă este primită o solicitare incompletă sau o dovadă nevalidă a achiziţiei, vă va fi trimis un e-mail de notificare prin care vi se oferă oportunitatea de a furniza informaţiile cerute în termen de şapte (7) zile de la trimiterea e-mailului. Dacă nu primim niciun răspuns în termen de (şapte) 7 zile, solicitarea de rambursare va fi considerată nevalidă şi va fi respinsă. ASUS îşi rezervă dreptul de a respinge solicitările incomplete, modificate, ilizibile sau false.
 8. Cu condiţia ca termenii si condiţiile acestei Promoţii să fie respectaţi, vi se va plăti suma corespunzătoare prin transfer bancar în termen de 30 de zile de la validarea solicitării dumneavoastră. Reducerea cuprinde toate taxele şi comisionul de transfer bancar. Daca această reducere reprezintă un beneficiu impozabil, toate obligaţiile fiscale aparţin destinatarului.
 9. Rambursările vor fi făcute în Euro pentru rezidenţii din Franţa, Benelux, Finlanda, Spania, Italia, Slovacia şi Grecia. Rambursările vor fi făcute în Lire sterline pentru rezidenţii din Regatul Unit. Rambursările vor fi făcute în Franci elveţieni pentru rezidenţii din Elveţia. Rambursările vor fi făcute în Coroane ceheşti pentru rezidenţii din Republica Cehă. Rambursările vor fi făcute în Şechel israelian nou pentru rezidenţii din Israel. Rambursările vor fi făcute în Dirham EAU pentru rezidenţii din Emiratele Arabe Unite. Rambursările vor fi făcute în Lire turceşti pentru rezidenţii din Turcia. Rambursările vor fi făcute în Riyal din Arabia Saudită pentru rezidenţii din Arabia Saudită. Rambursările vor fi făcute în Lire egiptene pentru rezidenţii din Egipt. Rambursările vor fi făcute în Leve bulgăreşti pentru rezidenţii din Bulgaria. Rambursările vor fi făcute in Lei româneşti pentru rezidenţii din România. Rambursările plăţile vor fi făcute în Coroane norvegiene pentru rezidenţii din Norvegia. Rambursările vor fi făcute în Coroane suedeze pentru rezidenţii din Suedia. Rambursările plăţile vor fi făcute în Corone daneze pentru rezidenţii din Danemarca. Rambursările vor fi făcute in Zloţi polonezi pentru rezidenţii din Polonia.
 10. Nu veţi putea solicita rambursarea valorii pentru achiziţiile pe care le-aţi anulat sau articolelor pe care le-aţi returnat.
 11. ASUS îşi rezervă dreptul de a audita toate cererile pentru a se asigura că au fost îndepliniţi termenii şi condiţiile Promoţiei şi de a solicita informaţii suplimentare referitoare la toate solicitările şi documentele justificative.
 12. Când încărcaţi informaţiile şi/sau documentaţia aferente solicitărilor („Documentaţie”) pe acest site web acordaţi ASUS, afiliaţilor şi filialele sale un drept universal, neexclusiv, irevocabil, scutit de redevenţe, transferabil şi sub-licenţiabil de a promova şi distribui parţial sau integral Documentaţia în orice formate media, în orice mod, inclusiv, fără a se limita la reproducerea, transmiterea, adaptarea, distribuirea sau utilizarea în alt mod a Documentaţiei şi toată Documentaţia nu va fi returnată. Dacă nu aveţi autorizaţie pentru dreptul de mai sus, vă rugăm să nu încărcaţi, transmiteţi, introduceţi sau furnizaţi Documentaţia pe acest site web. Transmiterea unei Documentaţii false, incorecte, înşelătoare sau frauduloase poate duce la descalificarea de la această Promoţie şi de la promoţiile ASUS viitoare. Asus își rezervă dreptul legal în cazul în care este găsită orice documentație frauduloasă.
 13. Deciziile ASUS referitoare la toate aspectele Promoţiei vor fi finale şi obligatorii.
 14. ASUS îşi rezervă dreptul de a modifica sau anula imediat termenii acestei Promoţii în baza unei notificări: (a) dacă există circumstanţe în afara controlului rezonabil al ASUS, inclusiv probleme tehnice, care împiedică derularea Promoţiei în modul anticipat; (b) în cazul unor informaţii false care sunt furnizate de către participanţi; (c) dacă o modificare a legii împiedică derularea Promoţiei în modul anticipat; sau (d) pentru orice motiv, în orice moment. Notificarea va fi furnizată de către ASUS prin afişarea termenilor şi condiţiilor actualizate pe site-ul web al Promoţiei la www.ASUSPromotions.com/asuscashback
 15. Sunteţi de acord că ASUS şi toţi funcţionarii, directorii, angajaţii, reprezentanţii şi agenţii săi nu vor avea nicio răspundere de niciun fel şi vor fi exoneraţi de răspundere de către dumneavoastră pentru orice vătămări, pierderi, costuri sau daune de orice fel care rezultă integral sau parţial, direct sau indirect din participarea dumneavoastră la această Promoţie.
 16. Nu vom avea nicio răspundere faţă de dumneavoastră pentru nicio încălcare a acestor termeni cauzată de orice eveniment sau orice circumstanţe în afara controlului nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la greve, întreruperi de activitate sau alte dispute industriale; defectarea sistemelor sau a accesului la reţea; sau inundaţii, incendii, explozii sau accidente. ASUS nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru nicio defecţiune tehnică, hardware, software, a serverului, site-ului web sau pentru alte defecţiuni sau daune de niciun fel în măsura în care acest lucru împiedică participantul să participe sau îi îngrădeşte în alt mod participarea la Promoţie.
 17. Această Promoţie şi orice solicitare care rezultă din sau în legătură cu această Promoţie (inclusiv disputele şi solicitările necontractuale) vor fi: (a) guvernate de legislaţia engleză, totuşi legile din ţara dvs. de reşedinţă se vor aplica în cazurile în care sunt obligatorii; şi (b) supuse jurisdicţiei neexclusive a tribunalelor din Anglia şi Ţara Galilor.
 18. Adresa pentru corespondenţă este: Rambursare preţ placă de baza ASUS, C.P. 487, Gateshead, NE8 9BQ. Pentru întrebări privind starea solicitării dumneavoastră, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la: promo@ASUSPromotions.com sau să apelaţi 0800672014 între 09.00 - 17.00 de luni până vineri (GMT)
 19. Promotorul este ASUStek UK Ltd, Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead, HP2 7YU, Regatul Unit. Nu trimiteţi înscrieri la promoţie pe această adresă deoarece nu veţi primi răspuns la ele.