ASUS Global Pte. Ltd. (“ASUS”) Cash back Kampanj (“Kampanjen”) Allmänna Villkor:

 1. Med förbehåll för dessa regler och villkor kan kunder göra anspråk på en cashback utbetalning vid nya inköp av kvalificerade produkter i territorierna nedan från en berättigad återförsäljare mellan:

  • 15 november 2015 – 15 februari 2016 för invånare i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Portugal
  • 11 december 2015 – 31 mars 2016 för invånare i Japan
  • 27 november 2015 – 15 februari 2016 för invånare i Taiwan
  • 1 december 2015 – 31 mars 2016 för invånare i Indonesien
 2. En fullständing lista av Kvalificerande Produkter kan hittas på Kvalificerande produkter sektionen på www.ASUSpromotions.com/zenpad.
 3. Kampanjen är endast öppen för invånare i de ockuperade områdena. Den som är ansluten till kampanjen, inclusive anställda från ASUS och den närmaste familjen av någon som berörs, är inte berättigade till denna kampanj.
 4. Att göra en ansökan:

  • Slutför din ansökan via www.ASUSpromotions.com/zenpad mellan 15 och 45 dagar från ditt inköpsdatum utav dina Kvalificerande Produkt(er). För att undvika oklarheter, ditt inköpsdatum räknas som dag ett.
  • Ladda upp ditt inköpsbevis (i form av en faktura eller kvitto) som detaljerar uppgifter om köpet av den Kvalificerande Produkten så som inköpsdatum, inköpspris och återförsäljaren.
  • Om du vill använda alla tjänster som tillhandahålls på denna webbplats, godkänner du och accepterar den Allmänna Villkoren, Användarvillkorens avtalsvillkor och integritetspolicy på denna webbplats.
 5. När ansökan har tagits emot, kommer deltagaren få en bekräftelse via e-post från Cashback@asuspromotions.com som anger huruvida ansökan om cashback har godkänts. Det är deltagarens ansvar att kontakta oss via e-postadressen ovan inom 7 dagar efter att ansökan skickats in om de inte har mottagit en bekräftelse via e-post.
 6. Om en ofullständig ansökan tas emot, kommer ett e-postmeddelande att skickas till dig med möjlighet att förse de nödvändiga objekt inom 7 dagar från att e-posten skickats. Om inget svar lämnas inom de 7 dagar kommer ansökan om cashback att avslås.
 7. Varje kvalificerande produkt kan endast användas till att ansöka om 1 cashback utbetalning. Endast 5 cashbackutbetalningar kan ansökas om/tilldelas per kund (inklusive individer och juridiska enheter).
 8. Godkända anspråk kommer att få betalt i form av ett förbetalt Mastercard som kommer att skickas direkt till deltagaren via post inom 45 dagar från det att ansökan validerats. Betalningar kommer att göras i Euro för invånare i Portugal, Sverige, Danmark, Finland och Norge och US-dollar för invånare i Japan, Taiwan och Indonesien. Besök www.bread4business.com/sv/asus/login för att aktivera kortet och www.bread4business.com/data/terms/sv/asus.pdf för fulla användarvillkor av kortet.

Allmänna Villkor

 1. Ansökan måste slutföras av slutanvändaren. Återförsäljare får inte slutföra anspråk för sina kunder.
 2. ASUS förbehåller sig rätten att ändra kvalificerande produkter under kampanjperioden, kontrollera mot ditt fakturadatum på nätet eller kontrollera alla erbjudandan om vilka som är tillgängliga för dig.
 3. Kvalificerande Produkter måste köpas inom de områden som beskrivs i punkt 1, antingen direkt från ASUS, eller från en auktoriserad återförsäljare av ASUS inom kampanjens datum. Kampanjen gäller för slutanvändarkonsumenter och företag; ansökan på kvalificerande produkter som köpts för återförsäljning eller för att hyra eller leasing till tredje part är inte berättigade till denna kampanj.
 4. Cashbackutbetalningen är inklusive alla skatter och förbetalda MasterCard avgifter. Om denna betalning utgöra ett förmånsvärde, ligger all skatteskuld med mottagaren.
 5. Cashback kan inte beviljas till deltagare som:

  • inte har köpt en kvalificerande produkt från ASUS inom kampanjperioden från en berättigad återförsäljare; och/eller
  • inte har slutfört ansökningsformuläret; och/eller
  • inte har laddat upp inköpsbevis; och/eller
  • inte har slutfört ansökan på nätet eller till den adress som anges i ansökningsformuläret mellan 15 och 45 dagar från inköpsdatum
 6. ASUS är inte ansvariga för några tekniska, hårdvara, mjukvara, server, webbplats eller andra fel eller skador av något slag i den utsträckning som detta förhindrar deltagaren att delta i kampanjen. Bevis för att skicka kommer att accepteras som mottagningsbevis.
 7. ASUS förbehåller sig rätten att granska alla ansökningar för att säkerställa att villkoren för kampanjen har uppfyllts och att begära ytterligare information om alla anspråk och verifikationer.
 8. Du är medveten om att du är ensam ansvarig för information och/eller dokument (den "dokumentation") som laddas upp eller lämnas till denna webbplats av dig. När du laddar upp eller tillhandahåller dokumentation till denna webbplats, ger du ASUS en global, icke-exklusiv, icke-återkallelig, royalty-fri, överförbar, sub-tillståndspliktig rätt att marknadsföra och distribuera hela eller delar av dokumentationen i alla medieformat med annat sätt, inklusive utan begränsning att reproducera, överföra, anpassa, distribuera, eller på annat sätt använda dokumentation och all dokumentation kommer inte att returneras. Om du inte har tillstånd för ovan rätt, skall du inte ladda upp eller tillhandahålla dokumentation till denna webbplats. Inlämning av falska, felaktiga, vilseledande eller bedräglig dokumentation kan resultera i diskvalificering från denna kampanj och framtida ASUS Kampanjer och kan resultera i inlämnare av fordran är föremål för åtal.
 9. Besluten i ASUS i fråga om någon och alla aspekter av kampanjen kommer att vara slutgiltigt och bindande.
 10. ASUS förbehåller sig rätten att ändra eller upphäva villkoren för erbjudandet utan förvarning.
 11. Postadress för korrespondens är: ASUS Cash back, PO Box 487, Gateshead, NE8 9BQ, Storbritannien.
 12. För frågor angående status av din ansökan, kontakta via e-post: cashback@asuspromotions.com
 13. Promotern är ASUS Global Pte. Ltd. (“ASUS”), 15A Changi Business Park Central1, #05-01 Eightrium @ Changi Business Park, Singapore 486035. Skicka inte anmälningar till den här adressen, de kommer inte att besvaras.