• Zakúpte si kvalifikovaný produkt počas trvania akcie.

  • Odložte si potvrdenku o nákupe/faktúru a počkajte 30 dní od dátumu nákupu.

  • Vyplňte formulár na využitie akcie do 60 dní od dátumu nákupu. Akciu možno využiť medzi 30. a 60. dňom od dátumu nákupu.

  • Získajte svoju odmenu do 30 dní od overenia vašej žiadosti o využitie akcie.